Profesor Stefan Alexandrowicz

    Stefan Alexandrowicz (1904-1995) w roku 1945 objął stanowisko st. asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt UP, kierowanej przez prof. Tadeusza Vetulaniego. W roku 1947 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych i stanowisko adiunkta, w roku 1951 habilitował się i został powołany na stanowisko zastępcy profesora. W roku 1954 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1962 profesora zwyczajnego. W latach 1952-53 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zootechnicznego. Po śmierci prof. Vetulaniego, objął (1953) po nim kierownictwo katedry i pełnił tę funkcję do roku 1969. Prowadził prace badawcze immunogenetyczne, majace na celu wyhodowanie zwierząt z wykorzystaniem rodzimego pogłowia. Dzięki wychodowaniu ras świń: złotnickiej białej i pstrej, został wzbogacony program krzyżowania trzody chlewnej, co doprowadziło do polepszenia wskaźników opłacalności hodowli. Za osiągnięcia w tej dziedzinie otrzymał w roku 1964 Państwowa Nagrodę zespołową II stopnia. W roku 1967 został członkiem korespondentem PAN, w latach 1969-72, dyrektorem Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu k/ Warszawy, w latach 1972-81 przewodniczącum Rady Naukowej w tym Instytucie. w roku 1973 został członkiem rzeczywistym PAN. Pełnił również obowiązki wiceprzewodniczącego Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Rolnictwa oraz członkiem Rady Głównej Ministerstwa Oświaty i szkolnictwa Wyższego. Trzy uczelnie przyznały mu godność doktora honorowego: Akademia Rolnicza w Szczecinie (1971), Akademia Rolnicza w Poznaniu (1984) i Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1986).

    (zestawił Z. Vetulani).

Stefan Alexandrowicz