Profesor Witold Folejewski

    Witold Folejewski (1909-1969) odbył studia na UJ i USB w latach 1930-1934. Po krótkim okresie praktyki gospodarczej na wileńszczyźnie zostaje starszym asystentem w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt UP, kierowanej wówczas przez prof. Tadeusza Vetulaniego. Po przerwie wojennej wraca na dawne stanowisko. Doktorat pod kierunkiem prof. T. Vetulaniego w roku 1947 (Studia nad karnówką (polską owcą krajową)). Habilitacja na Wydziale Rolniczym UP w roku 1951 z zakresu ogólnej hodowli zwierząt. Profesor nadzwyczajny od roku 1954, profesor zwyczajny od roku 1964. Kierował Katedrą Ogólnej Hodowli Zwierząt od roku 1952. Był dziekanem Wydziału Zootechnicznego w latach 1960-1964. Prace z zakresu doskonalenia rodzimych ras zwierząt gospodarskich, hematologii i genetyki zwierząt.

    (zestawił Z. Vetulani).

Witold Folejewski