Profesor Jerzy Gedymin

    Jerzy Gedymin (1916-2009). Pod kierunkiem prof. Tadeusza Vetulaniego pisze pracę dyplomową (1939) pt. „Badania nad pokrojem i wełną owiec merynosowych w Popowie Biskupim” (opublikowana 1948). Następca prof. Folejewskiego na stanowisku kierownika Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt (od 1969). Znany jako badacz zwierząt futerkowych a także genetyk.

    (zestawił Z. Vetulani).