Profesor Antoni Kaczmarek

    Antoni Kaczmarek (ur. 1923). w roku 1951 przyjęty do pracy przez T. Vetulaniego na stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Pisze pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Vetulaniego (Duńskie czerwone bydło mleczne w Wielkopolsce). Późniejszy kierownik Katedry Hodowli Bydła (od roku 1981 do 1991), a także, w latach 1982-1991 - kierownik Zakładu Hodowli Koni. Znany jako immunolog zwierząt i specjalista z zakresu hodowli bydła.

    (zestawił Z. Vetulani).