Profesor Mieczysław Ratajszczak

    Mieczysław Ratajszczak (ur. 1922) w roku 1951 przyjęty do pracy przez T. Vetulaniego na stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Pod kierunkiem prof. Tadeusza Vetulaniego pisze pracę dyplomową pt. Bydło rzeźne Wielkopolski w oparciu o uboje w rzeźni w Poznaniu. Późniejszy kierownik Zakładu Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej. Znany z prac w zakresie uszlachetniania pogłowia trzody chlewnej. Współtwórca (wraz z prof. Stefanem Alexandrowiczem) ras świń: złotnicka biała i złotnicka pstra.

    (zestawił Z. Vetulani).