Profesor Zdzisław Śliwa

    Zdzisław Śliwa (1924-1995) już w roku 1948 jako student na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP podjął pracę w charakterze asystenta-wolontariusza w Zakładzie Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Ukończył studia w roku 1949. Doktoryzował się w roku 1961. Habilitował się w roku 1965 a w rok później został mianowany docentem. Od 1974 r. jest profesorem nadzwyczajnym, zaś od roku 1982 - zwyczajnym. Od roku 1966 kierował Zakładem Hodowli Owiec, w latach 1969-72 był prodziekanem Wydziału Zootechnicznego. W okresie 1970-76 był wice-dyrektorem Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej, a od roku 19XX kierownikiem Katedry Hodowli i Produkcji Owiec. Liczne prace naukowe z zakresu hodowli owiec. Wyhodował nową odmianę owcy wielkopolskiej.

    (zestawił Z. Vetulani).