Stan hodowli rezerwatowej na dzień 20.08.2010

    W dniu 20.08.2010 stan liczebny grupy utrzymywanej w hodowli rezerwatowej prowadzonej wprzez Stację Badawczą PAN w Popielnie wynosił 41 koni, w tym 5 ogierów, 19 klaczy i młodzież. Dokładny wykaz obok.Uwaga: w wyniku walkipomiędzy Osowcem (1987) a Namurem (2007) w dniach 21-23.08.2010 sytuacja w tabunie Osowca uległa dramatycznej zmianie (patrz poniżej)

    (wg informacji uzyskanej od prof. Zb. Jaworskiego).

    Koniki w rezerwacie. Zdjęcia ze zbiorów Zb. Jaworskiego.

Klacz z tabunu 'Tulipana, Popielno-rezerwat' Ogier 'Tulipan' (z lewej) jesienią 1999, Popielno-rezerwat Tabun ogiera 'Osowiec, Wielka Łąka', Popielno-rezerwat Klacz 'Hala' z tabunu 'Tasznika' (ok. 1998), Popielno-rezerwat Klacz z tabunu 'Naciosa', Wielka Łąka (1996), Popielno-rezerwat Klacze z grupy stajennej ze źrebiętami na pastwisku, Popielno Młoda klacz z tabunu 'Tulipana' (późna jesień 1995), Popielno-rezerwat Klacze z tabunu 'Osowca', Popielno-rezerwat Klacz 'Narewna z tabunu 'Tulipana' nad jeziorem Warnołty, Popielno-rezerwat

Przejęcie tabunu po ogierze Osowiec

Ważnym zdarzeniem mającym miejsce w dniach 21, 22 i 23 sierpnia 2010 była walka stoczona pomiędzy ogierem Osowiec (ur. 1987, po Liściak od Ożyna po Oszczep) z jego synem Namurem P (ur. 2007, od Nipa po Nacios). Walka skończyła się ciężkim (śmiertelnym) okaleczeniem Osowca i przejęciem tabunu przez Namura. W walce po stronie syna stanęła matka (Nipa). Po zwycięstwie Namura do rywalizacji o tabun stanęły inne konie (Tytan) i sytuacja pozostaje niewyjaśniona (27.08.2010). Na zdjęciach obok tabun 0sowca w dniu 23.08.2009 na Wielkiej Łące.

Tabun Osowca, Wideo, 2010.08.23

(informacja własna)