Profesor Jerzy Zwoliński

    Jerzy Zwoliński (1921-1978) będąc jeszcze studentem na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP podjął pracę jako asystent-wolontariusz w Zakładzie Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Ukończył studia w roku 1949. Przygotowuje pod kierunkiem prof. Tadeusza Vetulaniego rozprawę doktorską pt. Wartość użytkowa krajowych koni prymitywnych obronioną w roku 1952. Przejął kierownictwo Zakładu Szczegółowej Hodowli Koni przy Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt w roku 1952, po śmierci prof. Vetulaniego. Habilitował się w roku 1961. Profesor nadzwyczajny od roku 1968, zaś zwyczajny od roku 1977. W latach 1964-69 był Dziekanem Wydziału Zootechnicznego, zaś od roku 1972 do śmierci pełnił obowiązki Rektora Akademii Rolniczej. Pełnił ważne funkcje doradcze na rzecz administracji rządowej. Wybitny badacz koni. Autor prac z zakresu pokroju, użytkowania i immunogenetyki koni i koniowatych. Autor ponad 100 prac, w tym pierwszej polskiej monografii akademickiej poświęconej koniom Hodowla koni.

    (zestawił Z. Vetulani).

Jerzy Zwoliński