Wyróżnienie dla Prezesa PAN, prof. dra hab. Michała Kleibera

    W dniach 21.08-22.08.2010 w Stacji PAN w Popielnie gościł Prezes Polskiej Akademi Nauk prof. dr. hab. Michał Kleiber. Z tej okazji, w uznaniu osobistego zaangażowania i wielkiego wkładu Polskiej Akademii Nauk w dzieło ochrony Konika Polskiego i organizację badań naukowych stanowiących kontynuację prac Tadeusza Vetulaniego, Związek Hodowców Konika Polskiego uhonorował gościa statuetką przyznawaną za wybitne zasługi dla spraw Konika Polskiego. Wyróżnienie wręczył prof. dr. hab. Zygmunt Vetulani.

    Polska Akademia Nauk w sposób modelowy wypełnia przesłanie pozostawione przez prof. Vetulaniego: "...nie wolno nam pod odpowiedzialnością wobec następnych pokoleń patrzeć spokojnie na zagładę jednego z najwięcej pierwotnych odłamów konia, nie wypróbowawszy pod każdym względem jego znaczenia dla zamierzeń praktyczno-hodowlanych".

Prof. Z. Vetulani wręcza statuetkę prof. M. Kleiberowi; z lewej dyr. A. Rudzki i prof. Zb. Jaworski Prof. M. Kleiber przy mikrofonie

Statuetka ZHKP