Tadeusz Vetulani
(1897-1952)
Profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
Badacz tarpana leśnego, pionier badań nad bioróżnorodnością, propagator ras rodzimych zwierząt hodowlanych