Prace nad restytucją "tarpana leśnego" - prezentacja

  • Prezentacja przedstawia rozwój prac naukowych i hodowlanych prowadzonych przez prof. Tadeusza Vetulaniego w kierunku regeneracji "tarpana leśnego" uwieńczone powstaniem rasy Konik Polski. Prezentacja wykorzystuje cytaty wybitnych hipologów i przyrodników. Wykorzystano zdjęcia archiwalne prof. Tadeusza Vetulaniego i innych, a także zdjęcia z rezerwatu PAN w Popielnie udostępnione przez prof. Zbigniewa Jaworskiego. Zestawienia cytatów i ilustracji dokonał Zygmunt Vetulani. Pierwsza prezentacja miała miejsce w Popielnie, w roku 2006. Aby obejrzeć prezentację należy kliknąć ikonę.