Kilka linków przydatnych sympatykom Konika Polskiego

  • Oficjalna strona Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie. Stacja od roku 1955 prowadzi hodowlę rezerwatową konika polskiego kontynuując badania i prace hodowlane rozpoczęte przez Prof. Vetulaniego. Aby wejść na stronę kliknij link.

www.popielno.pl

  • Od roku 2009 hodowców i inne osoby zainteresowane Konkiem Polskim zrzesza Związek Hodowców Konika Polskiego (ZHKP), który przekształcił sie z działającej w latach 1998-2008 Sekcji Hodowców Konika Polskiego przy Polskim Związku Hodowców Koni (PZHK) (przy PZHK pozostała część działalności prowadzonej przez Sekcję, a w szczgólności prowadzenie Księgi Stadnej). ZHKP utrzymuje stronę internetową www.konikpolski.pl (w rozbudowie) zawierającą szereg interesujących informacji hodowlanych jak też wiadomości bieżące interesujące zarówno profesjonalistów jak i amatorów. Aby wejść na stronę ZHKP bądź PZHP kliknij właściwy link.

www.konikpolski.pl

www.pzhk.pl

  • Na stronie Roztoczańskiego Parku Narodowego przeczytać można notatkę o prowadzonej na terenie Parku hodowli bezstajennej (1 tabun) i stajennej Konika Polskiego. Aby wejść na stronę kliknij link.

www.roztoczanskipn.pl

  • Na stronie www.babciapolka.pl znajduje się interesujący artykuł Zofii i Stefana Zubczewskich o historii Święta Konika Polskiego w Wojnowie i Memoriału WKKP im. Prof. Tadeusza Vetulaniego wraz z pełną listą uczestników dotychczasowych zawodów. (WKKP = Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego). Aby wejść na stronę kliknij link.

Święto Konika Polskiego w Wojnowie