Maciej Czarnowski

  • Artykuł prof. Macieja Czarnowskiego "Jak u nas wymierają rzadkie zwierzęta i prawdziwi uczeni" był (nie uwieńczoną sukcesem) próbą publicznego wyartykułowania poglądów części środowiska rolniczo-leśnego w Polsce protestującego przeciw stosunkom panującym w Polsce w latch 50-tych. Artykuł napisany w roku 1957 miał się ukazać w reformatorskim tygodniku studentów i młodej inteligencji wychodzącym w latach 1955-1957Po prostu, lecz wobec likwidacji tego pisma z przyczyn politycznych w roku 1957 publikacja nie została zrealizowana. Maciej Czarnowski był zastępcą profesora i kierownikiem (1951-1954) Katedry Ogólnej Hodowli Lasu a także dziekanem Wydziału Leśnego UJ w roku akademickim 1952/1953. . Aby wyświetlić kliknij na ikonę.
Str. 1 na 6 Str. 2 na 6 Str. 3 na 6 Str. 4 na 6 Str. 5 na 6 Str. 6 na 6

Piotr Daszkiewicz

  • Artykuł "Prace Tadeusza Vetulaniego z punktu widzenia historyka nauki" Piotra Daszkiewicza, badacza historii nauk przyrodniczych pracującego w Muséum National d'Histoire Naturelle w Paryżu. Tytuł oryginału: The Work of Tadeusz Vetulani as Viewed by a Science Historian. Z języka angielskiego przetłumaczył Autor. Praca wydana przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych w: Prace z komisji Nauk Rolniczych i Nauk Leśnych, Tom 95 (Suplement) - 2003, str. 9-13. . Aby wyświetlić kliknij na ikonę.

T. Janikowski

  • W wojennym numerze NATURE, No 3815, December 12, 1942, str. 681-682, ukazał sie artykuł "The Wild Horse of Poland" pióra T. Janikowskiego. Tekst będzie udostępniony po uzyskaniu zgody wydawnictwa

Stefan Uhma

  • Prof. Stefan Uhma (1888-1966), doktor praw, działacz niepodległościowy i współzalożyciel Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego (1922) podczas okupacji pracował (od maja 1940) z Tadeuszem Vetulanim w Krakowskim Oddziale PCK. Jest autorem obszernego wspomnienia pt. Tadeusz Vetulani w pracy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945., w którym przytacza szereg fragmentów z zapisków Tadeusza Vetulaniego. . Aby wyświetlić stronę kliknij na odpowiednią ikonę.
Str. 1 na 22 Str. 2 na 22 Str. 3 na 22 Str. 4 na 22 Str. 5 na 22 Str. 6 na 22 Str. 7 na 22 Str. 8 na 22 Str. 9 na 22 Str. 10 na 22 Str. 11 na 22 Str. 12 na 22 Str. 13 na 22 Str. 14 na 22 Str. 15 na 22 Str. 16 na 22 Str. 17 na 22 Str. 18 na 22 Str. 19 na 22 Str. 20 na 22 Str. 21 na 22 Str. 22 na 22

Jerzy Zwoliński

  • Nota biograficzna o Tadeuszu Vetulanim napisana przez prof. Jerzego Zwolińskiego opublikawana (po polsku) w Dziejach Akademickich Studiów Rolniczych i Leśnych w Wielkopolsce, 1919-1969 nakładem WSR w Poznaniu (1970), str. 351-352. Aby wyświetlić kliknij na ikonę.