Uczniowie i współpracownicy Tadeusza Vetulaniego

  • Tadeusz Vetulani po uzyskaniu stanowiska kierownika katedry przystąpił do tworzenia zespołu badawczego. Przedstawimy sylwetki kilku osób, które zaznaczyły się w pracach zespołu. Od lewej do prawej profesorowie: Alexandrowicz, Folejewski, Zwoliński. Aby wyświetlić węcej informacji kliknij na odpowiednią ikonę.
Stefan Alexandrowicz Witold Folejewski Jerzy Zwoliński

Wybitni studenci Tadeusza Vetulaniego

  • Tadeusz Vetulani wykształcił szereg studentów. Niektórzy z jego dyplomantów odegrali ważną rolę w rozwoju polskiej myśli hodowlanej. Od lewej do prawej profesorowie: Gedymin, Śliwa, Kaczmarek, Ratajszczak. Aby wyświetlić więcej informacji kliknij na odpowiednia ikonę.
Jerzy Gedymin Zdzisław Śliwa Antoni Kaczmarek Mieczysław Ratajszczak